Vol 8, No 2 (2022)

March-April 2022

Table of Contents

Original Research Articles

Nico Leibig, G. Björn Stark, Horst Zajonc, Marcel Frick, Dimitra Kiritsi, Florian M. Lampert
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220365
PDF
192-198
Farhana R. Shumi, Sarker M. A. Shamim, Rabeya Afroz, Shumana Sharmin, Sharmin Kabir, Fahima Mumtaz
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220150
PDF
199-205
Nandini A. S., Mariet Zacharias
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220379
PDF
206-211
Abdul Rasool, Meda D. Priyanka, Krishna R. Kilaru, Rambabu Paladugu
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220366
PDF
212-218
Vinay Varghese Mathai, Narendra Gangaiah, Veena Thimmappa, Pavithra Gundappa
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220151
PDF
219-223
Vijayalakshmi Talwar, Puspha Bhaskar
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220489
PDF
224-227
Kavya Chekuru, G. Venkateswara Rao, Susmitha Reddy M., Krishna Rajesh Kilaru
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220490
PDF
228-232
Somashekar V., Ravindra K.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220491
PDF
233-239
Navneet Kaur, Ankita ., Kriti Maheshwari, Gaurav Menghani, Kapil Vyas, Kalpana Gupta, M. K. Singh
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220492
PDF
240-244
Raghavon U. N., Vaishnavi Gangawala, Neela V. Bhuptani, Bharti K. Patel
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220493
PDF
245-248
Pooja K. Bhindora, Bharti K. Patel, Neela V. Bhuptani, Ashma S. Surani
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220494
PDF
249-253
B. Rekha Rani, M. Arun Kumar, K. Sudhir Babu, T. Narayana Rao
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220495
PDF
254-259
Abhishek Bunker, Neela V. Bhuptani, Bharti K. Patel, Raghavon U. N.
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220496
PDF
260-263

Case Series

P. Lakshmi Mounica, P. Navaneetha Reddy, C. Vijay Bhaker Reddy, P. Vidya Sagar
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220497
PDF
264-269
K. Bhavana Dhana Laxmi, C. Vijay Bhasker Reddy, P. Navaneetha Reddy, P. Vidya Sagar
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220498
PDF
270-275

Case Reports

Santosh K. Singh, Amit K. Pandey, Balavant S. Meena
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220499
PDF
276-278
Suni C. Widjaya, Lysa Mariam
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220500
PDF
279-281
Nagapadma Lakamsani, Sridevi K., Ramamurthy D. V. S. B., Senthil Kumar A. L., Akshay Jain Salecha
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220501
PDF
282-284
Vijayalakshmi Nayak, Monica Nakka
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220502
PDF
285-286

Review Articles

Venkatram Mysore, Rachita Dhurat, Anil Abraham, D. M. Thappa, Pradeep Kumari, Rashmi Sarkar, Rajetha Damisetty, Uday Khopkar, Snehal Mucchala, Rahul Rathod, Monil Yogesh Neena Gala
DOI: 10.18203/issn.2455-4529.IntJResDermatol20220503
PDF
287-295